לפניכם מצגות נבחרות מתוך המדור לומדים היסטוריה על פי פרקי המיקוד ובהתאם לספרי סדרת מסעות בזמן: לאומיות במבחן, ממדינת מקדש לעם הספר, ערים וקהילות.

לאומיות במבחן

 • מצגת לפרק א: לאומיות ומרכיביה

 • מצגת לפרק ב: מאבקים לאומיים באירופה

 • מצגת לפרק ב: אירופה לאחר מלחמת העולם הראשונה

 • מצגת לפרק ג: הלאומיות היהודית

 • מצגת לפרק ד: הרצל ופועלו

 • מצגת לפרק ה: מגוון אידאולוגיות בלאומיות היהודית

 • מצגת לפרק ט: היישוב בעת המלחמה

 • מצגת לפרק ט: הצהרת בלפור


 • ממדינת מקדש לעם הספר

 • מצגת לפרק א: הצהרת כורש והגשמתה

 • מצגת לפרק ב: פעולותיהם של עזרא ונחמיה

 • מצגת לפרק ג: התרבות היוונית והתרבות ההלניסטית

 • מצגת לפרק ד: מפגש בין תרבויות ביהודה

 • מצגת לפרק ה: יהודה תחת הנהגת בית חשמונאי: הישגים ושינויים


 • ערים וקהילות

 • מצגת לפרק א: העיר היוונית והעיר הרומית

 • מצגת לפרק ב: העיר המוסלמית, העיר הנוצרית והקהילה היהודית

 • מצגת לפרק ג: יהודים, מוסלמים ונוצרים

 • מצגת לפרק ד: בגדאד בירת הח'ליפות העבאסית

 • מצגת לפרק ה: תנאי החיים, הכלכלה, הדת והתרבות

 • מצגת לפרק ו: יהודי בגדאד במאה ה-10

 • מצגת לפרק ז: ראשיתה של פראג

 • מצגת לפרק ז: פראג במאה ה-16

 • מצגת לפרק ח: פראג - מרכז עירוני וכלכלי

 • מצגת לפרק ח: פראג - מרכז דתי ותרבותי

 • מצגת לפרק ט: קהילה, הנהגה והגות יהודית בפראג