Skip Navigation Linksעמוד הבית > הרצאות מצולמות > מדינת החשמונאים / פרופ' אוריאל רפפורט

  Skip Navigation Linksמדינת החשמונאים / פרופ' אוריאל רפפורט  
חלק א': הקמת מדינת החשמונאים - נקודת המוצא של מדינת החשמונאים היא המרד בהנהגת יהודה המקבי אבל המדינה איננה המשך ישיר למרד. בהרצאה תיאור קשריו של יונתן עם המלכות הסלווקית ומינויו לכהן גדול העומד בראש האומה.

חלק ב': שמעון- מייסד המדינה החשמונאית - ניתוח מינויו של שמעון לראש האומה (על פי התעודה במקבים א, פרק י"ד ,27- 45). אספת העם מעניקה לשמעון בשנת 140 לפסה"נ סמכויות של מנהיג דתי ומדיני.

חלק ג': ההתפשטות הטריטוריאלית - תיאור הרחבת גבולות המדינה החשמונאית בימי שמעון, בימי יוחנן הורקנוס ובימי אלכסנדר ינאי תוך שמירת אופייה האתני היהודי. בהרצאה דיון בנושא גיור האדומים וייהוד הגליל.

חלק ד': ימי אלכסנדר ינאי - תיאור תהליכי ההתייוונות במדינה החשמונאית כפי שהיא מתבטאת בשמות, בגיוס חיילים שכירים ובהפיכת ינאי למלך המרכז בידיו גם את סמכויות השיפוט והחקיקה. זה הרקע למלחמת האזרחים שהתרחשה בימי ינאי.בהרצאה תיאור כיבושיו של ינאי וניתוח מניעיו.

חלק ה': סוף המדינה החשמונאית - בהרצאה תיאור שלטונה של שלומציון המלכה כדוגמא להשפעת התרבות ההלניסטית על המדינה החשמונאית. לאחר מותה פורצת מלחמה בין בניה על השלטון ומדינת החשמונאים מאבדת את ריבונותה. בהרצאה תיאור המעורבות הרומית במזרח עד לכיבוש ארץ ישראל.

אורך ההרצאה המלאה כ - 60 דקותקטע א' כ-9 דק' קטע ב' כ-8 דק' קטע ג' כ-14 דק' קטע ד' כ-12 דק' קטע ה' כ-15 דק'

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט | ממגילה למדינה | הרשמת מורים | על האתר